Monday, July 22

Tag: почивка в римини плаж

Future Technology

почивка на римини с туроператор

Не отказвайте се от идеята поради тези причини. Римини е населено място, който превършава своите граници и се превръща в крайбрежен курортен град - трансформация, италия римини почивка подпомогнато от създаването на крайбрежни предградия южно от града след 1920г. Римските руини в Римини заварват Арката на Август, издигната през 27г. пр.н.е. и завършена през 22 г. сл.н.е. от император Тиберий; мостът, построен от Август над реката и също завършен от Тиберий (21 г. сл.н.е.); както и руините на римски амфитеатър. Храмът Малатеста, който е променен от старата готическа църква Сан Франческо и е проектиран от Леон Батиста Алберти, е оформен с изящни релефи с откровено езически характер и с сбъркани инициали S и I (за Сигизмондо и Изота). От замъка (1446г.) и стените на града, издигнати от Си...