Saturday, July 13

Tag: 55 почивка в римини

Future Technology

римини почивка

Не отстъпвайте от проекта поради подобни побуди. Римини е градче, който разширява границите си и се превръща в крайбрежен курорт - трансформация, подпомогнато от разработването на крайбрежни предградия южно от селището след 1920г. Римските останки в Римини съдържат Арката на Август, възведена през 27г. пр.н.е. и завършена през 22 г. сл.н.е. от император Тиберий; мостът, построен от Август над реката и също приключен от Тиберий (21 г. сл.н.е.); както и руините на римски амфитеатър. Храмът Малатеста, който е преустроен от старата готическа църква Сан Франческо и е планиран от Леон Батиста Алберти, е украсен с изящни релефи с откровено езически характер и с смесени инициали S и I (за Сигизмондо и Изота). От замъка (1446г.) и стените на града, създадени от Сигизмондо Пандолфо, са запазени с...